Certyfikaty:

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym „plocher melasa (me)”

Certyfikat dla produktów nadających się do wykorzystania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem WE nr 834/2007 i 889/2008

Obsługa i dystrybucja produktów katalitycznych.

Informujemy, że produkty:

  • plocher rotteförderung intensiv me – ( polski) plocher intensywne tlenowe kompostowanie (me)
  • plocher kompost & mist kf 2 me  – ( polski) plocher kompost-obornik kf 2  (me)
  • plocher humusboden me  – ( polski) plocher humus -gleba (me )
  • plocher flüssighumus me  – ( polski) plocher  humus-płynny (me)

zostały umieszczone na liście środków spełniających wymogi do stosowania w uprawach ekologicznych.

https://www.betriebsmittelliste.de/bml-suche.html#/