Certyfikaty

Celem stosowania systemu PLOCHER jest poprawa witalności wód, gleby, zwierząt i roślin oraz lepsze wykorzystanie własnych zasobów gospodarstwa rolnego, a przez to zapewnienie większej niezależności rolnikowi. Wynika z tego lepsza ekologiczna i ekonomiczna zdolność przeżycia oraz większy zysk.