folder o wodzie

Woda – jest podstawą wszelkiego życia.

Woda – to związek chemiczny dwóch pierwiastków: tlenu i wodoru.

Najbardziej rozpowszechniona substancja w przyrodzie 97,5% to wody słone, jedynie 2,5 % objętości wszystkich wód stanowią wody słodkie. Jako jedyna z pośród wszystkich związków chemicznych naturalnie występuje  w trzech stanach skupienia. Jest nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi. Znajduje się na pierwszym miejscu w hierarchii potrzeb życiowych.

Woda w świecie roślin, zwierząt i ludzi ma bardzo duże znaczenie, stanowi ok. 90% masy roślin i ok. 2/3 i więcej masy organizmów żywych, lecz nie jest ani ich naturalnym budulcem, ani pokarmem. Dlaczego więc obecność wody jest tak ważna dla życia?

Najważniejsze funkcje wody dla życia organizmów jest bycie dobrym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych, czynnikiem transportującym, środowiskiem reakcji chemicznych – procesy te dostarczają energii niezbędnej do zachowania wszystkich funkcji życiowych.

Jakość wody i w szczególności jej struktura ma ogromne znaczenie dla idealnego przebiegu wyżej  wymienionych funkcji. Im  bardziej uporządkowana struktura cząsteczki wody tym szybsze procesy, większy transport składników pokarmowych i większa ich przyswajalność.

Wysokiej jakości woda o właściwościach wody źródlanej to zdrowe i silne rośliny, zwierzęta i ludzie.