Zastosowanie technologii Plocher w uprawach

Podstawowym warsztatem pracy rolnika jest gleba. Najważniejszymi składnikami gleby obok części mineralnych są: próchnica i organizmy glebowe, a wykładnią jej urodzajności jest gruzełkowa struktura. Rola próchnicy w glebie, o której zapominamy jest wszechstronna:

  • Poprawia zdolności sorpcyjne i zasobność gleby w składniki pokarmowe;
  • Jest podstawowym źródłem azotu i fosforu oraz innych składników pokarmowych;
  • Wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowatej;
  • Związki próchniczne posiadają wysoką pojemność wodną;
  • Wpływa na aktywność biologiczną gleby;
  •  Gleby zasobne w próchnicę posiadają gruzełkową strukturę i dzięki temu są łatwe do mechanicznej uprawy, a na ich uprawę zużywa się mniej paliwa.

Próchnica w glebie tworzy się z materii organicznej nawozów naturalnych: obornika, gnojowicy, kompostów oraz ze słomy i resztek pożniwnych. W przekształcaniu materii organicznej w próchnicę glebową uczestniczą organizmy glebowe: dżdżownice, grzyby, bakterie i inne. W próchnicznej glebie na 1 hektarze żyje w sumie do 10 ton organizmów glebowych, w tym: grzyby ~ 5 t, bakterie ~ 4,5 t, makrofauna (dżdżownice) ~ 350 kg. Dżdżownice trawią ligninę i inne związki organiczne, a na ich wydzielinach żyją grzyby i bakterie, które uczestniczą w tworzeniu próchnicy oraz mineralizacji, co prowadzi do udostępniania dla roślin składników pokarmowych. Ponadto drążąc kanaliki napowietrzają glebę, stwarzają warunki tlenowe dla rozwoju korzeni i pożytecznych gatunków bakterii oraz grzybów, tzw. tlenowców. Gleby strukturalne są łatwe do uprawy.

Co to są aktywatory PLOCHER

Idea aktywatorów PLOCHER zrodziła się z obserwacji przyrody. Podstawą życia na ziemi obok wody i dwutlenku węgla jest tlen. Pozytywną rolę tlenu w kształtowaniu jakości gleb można prześledzić na przykładzie czarnoziemów – najbardziej urodzajnych glebach o zawartości próchnicy około 5%. Gleby te powstały na skałach macierzystych bogatych w składniki pokarmowe (lessach), na których przez tysiąclecia rosły trawy. Po zakończeniu każdego sezonu wegetacyjnego obumierały i w warunkach tlenowych, przy udziale organizmów glebowych utworzyła się z nich próchnica.

Aktywatory PLOCHER to melasa, dolomit, siarczan magnezu poddane działaniu tlenu w specjalnym urządzeniu, w którym otrzymują informację tlenową, zapisaną zgodnie z prawami natury. Przeciwdziałają miedzy innymi procesom gnilnym powszechnie występującym w przyrodzie. W produkcji roślinnej zastosowanie mają:

Celem zastosowania naturalnych, certyfikowanych w wielu krajach produktów PLOCHER jest uzyskanie wyższych plonów roślin o wysokiej jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów uprawy poprzez zupełne odejście od środków chemicznych i nawozów mineralnych.